Dia Oc Thinh Vuong photo

Dia Oc Thinh Vuong

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Địa Ốc Thịnh Vượng hướng đến mục tiêu lợi nhuận hấp dẫn và bền vững, đồng thời mang lại thật nhiều giá trị vật chất, tinh thần cho quý khách hàng. - Website: https://diaocthinhvuong.vn/ - Email: [email protected] - SĐT: 0938 279 155

Industry Experience

  • Real Estate
  • Real Estate - Investor
  • Real Estate - Property

Personal Interests

  • Business
  • Computer Programming
  • Realestate