Daniel Volkaz photo

Daniel Volkaz

Networker
Warszawa, Poland

My Networking Pitch

Tuż po upadku muru berlińskiego, ale przed zjednoczeniem Niemiec, pierwsza fala danych GSOEP została zebrana w NRD. Wolontariat był nadal powszechny. Ze względu na szok związany z zjazdem zawaliła się duża część infrastruktury wolontariatu (np. Kluby sportowe zrzeszone w firmach), a ludzie losowo tracili możliwości wolontariatu. Na podstawie porównania zmiany subiektywnego samopoczucia tych osób i osób z grupy kontrolnej, u których status wolontariusza nie zmienił się, potwierdza się hipotezę,

Industry Experience

  • Audiologist
  • ‎Journalist

Personal Interests

  • Artificial Intelligence
  • Beer
  • Blockchain