Cong Ty Sgnexpress photo

Cong Ty Sgnexpress

Sales Lead
Works at sgnexpress
Lao People's Democratic Republic

Company Description

Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế SGN Express có uy tín từ việc chuyên gửi hàng đi Mỹ, gửi Hàng đi Úc, Gửi Hàng Đi Canada… SGN Express đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng quốc tế của mọi đối tượng.

Products or Services I Sell

  • Tight Covers. Architectural Membranes

Products or Services I Buy

  • ‎Journalist