Coffee Tree photo

Coffee Tree

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

CoffeeTree đã trở thành nhà sản xuất cà phê hàng đầu cho hàng ngàn chủ quán Địa chỉ: 320 Lãnh Binh Thăng, Phường 11, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh. SĐT: 0906702230 Website: https://coffeetree.vn/

Industry Experience

  • Audiologist
  • Design- Theater

Personal Interests

  • Beer