Chung cư Eco Smart City photo

Chung cư Eco Smart City

Sales Lead
Works at Eco Smart City
Viet Nam

Company Description

Chung cư eco smart city cổ linh hưởng trọn tinh hoa từ vị trí được bao bọc bởi các khu dân cư sầm uất, bệnh viện vinmec, quần thể kđt sinh thái cao cấp ... 30 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội,100000 0981474793

Products or Services I Sell

  • Audiologist
  • Optometrists-Eye Doctor
  • Tight Covers. Architectural Membranes

Products or Services I Buy

  • 3D Architectural Visualization
  • 3D Character Animation
  • 3D Rendering