Mathias Rabben photo

Mathias Rabben

Sales Lead
Works at dailycbd.com/no/
Oslo, Norway

Company Description

Daily CBD har som mål å avmystifisere cannabisplanten ved å belyse dens bruksområder og begrensninger, samt tilby upartiske evalueringer av CBD-produsenter og produkter. CBD-bransjen er et oppadkommende marked som kryr av feilinformasjon og produkter av lav kvalitet. Vi tar sikte på å løse dette problemet med Daily CBD — en upartisk og bevisbasert ressurs for alle temaer relatert til CBD.

Products or Services I Sell

  • 3D Architectural Visualization
  • 3D Character Animation
  • 3D Rendering

Products or Services I Buy

  • Audiologist
  • 3D Scanning
  • Accountant