Cà Phê Nhân Sâm photo

Cà Phê Nhân Sâm

Sales Lead
Works at Cà Phê Sâm
Viet Nam

Company Description

Cà phê xanh nhân sâm Thiên Nhiên Việt, sản phẩm kết hợp từ Cà Phê Xanh và nhân sâm Hàn Quốc sẽ giúp hỗ trợ giảm cân, cải thiện làn da và sức khỏe một cách rõ rệt…

Products or Services I Sell

  • Tight Covers. Architectural Membranes

Products or Services I Buy

  • 3D Architectural Visualization