Bytesoft Vietnam photo

Bytesoft Vietnam

Sales Lead
Works at Bytesoft
Viet Nam

Company Description

Bytesoft Việt Nam gia công phần mềm,lập trình blockchain, website 5+ năm kinh nghiệm.CEO:Đoàn Đức Mạnh - 19002863-Tầng 12, tòa văn phòng 1 Sun Square Lê Đức Thọ. #bytesoftvietnam, #doanducmanh, #bytesoftblockchain

Products or Services I Sell

  • 3D Architectural Visualization
  • Advertising - Promotional Products
  • Chief Technology Officer

Products or Services I Buy

  • 3D Character Animation
  • Accountant