Bs Đỗ Hữu Định photo

Bs Đỗ Hữu Định

Sales Lead
Viet Nam

Company Description

Thầy thuốc ưu tú, BS CKII Đỗ Hữu Định Nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học Dân tộc TPHCM Nguồn: https://www.moh.gov.vn/web/dohuudinh/, sntv.vn, sctv.com.vn

Products or Services I Sell

  • 3D Architectural Visualization
  • API of Payments Integration in Software.

Products or Services I Buy

  • 3D Character Animation
  • Accounting - Bookkeeping