Bongdalu Vn photo

Bongdalu Vn

Networker

My Networking Pitch

Bongdalu vip là một trong những chuyên trang bóng đá chất lượng nhất.Tại đây còn có những dịch vụ bổ trợ cho quá trình cá cược bóng đá của anh em diễn ra hiệu quả nhất. #bongdalu #bongdaluvip #bongdaluvn #bongdaluvnpro

Industry Experience

  • Tight Covers. Architectural Membranes
  • 3D Architectural Visualization
  • Actor - Voice Talent French
  • Apparel & Fashion
  • Artist - Voiceover
  • CPG - Consumer Packaged Goods

Personal Interests

  • Arts

Recent Opportunities For Bongdalu Include: