Bảo Hộ Lao Động Thiên Băng photo

Bảo Hộ Lao Động Thiên Băng

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Thiên Bằng Là Đơn Vị Có Xưởng May Lớn Tại Việt Nam. Chúng Tôi Chuyên Cung Đồ Bảo Hộ, Quần Áo Đồng Phục Và Các Mẫu Thiết Kế Áo Chất Lượng. hotline:0981.056.066 - #thienbang #baoholaodong #quanaobaoho #xuongmaybaoho https://www.facebook.com/ThienBang.page https://twitter.com/baohothienbang https://www.linkedin.com/in/b%E1%BA%A3o-h%E1%BB%99-lao-%C4%91%E1%BB%99ng-thi%C3%AAn-b%E1%BA%B1ng-5424b1196/ https://www.pinterest.com/LippoTrung/_created/

Industry Experience

  • Attorney-Estate Planning

Personal Interests

  • Business