Blitz Creatives photo

Blitz Creatives

Sales Lead
Works at Blitz Creatives
Viet Nam

Company Description

Blitz Creatives - Agency truyền thông đa phương tiện. Chúng tôi mang đến trải nghiệm, kết quả tốt nhất cho khách hàng qua từng dịch vụ của chúng tôi. Thiết kế đồ họa, thiết kế giao diện website, chỉnh sửa video, biên dựng video, xây dưng thương hiệu (branding), truyền thông kĩ thuật số ( digital marketing),..và nhiều sản phẩm khác.

Products or Services I Sell

  • Tight Covers. Architectural Membranes

Products or Services I Buy

  • Audiologist
  • 3D Character Animation
  • API of Payments Integration in Software.