Bizflycloud Callcenter photo

Bizflycloud Callcenter

Sales Lead
Works at Vc corp
Viet Nam

Company Description

Bizfly Call Center - Tổng đài văn phòng giúp chăm sóc khách hàng, telesale chuyên nghiệp và toàn diện dành cho doanh nghiệp

Products or Services I Sell

  • ‎Journalist

Products or Services I Buy

  • Audiologist