Phongmach24h for Phong Mach 24h

Phongmach24h

Vietnam

Job Description

Phòng Mạch 24h là website chuyên chia sẻ thông tin chính xác và nhanh nhất, cho người tìm kiếm về lĩnh vực Y tế & Sức khỏe

Job Responsibilities

{"ops":[{"attributes":{"link":"https://phongmach24h.com/"},"insert":"Phongmach24h"},{"insert":"\n"}]}

Employment Type

Part time

Industries Hiring For

‎Journalist

Skills Required

Real Estate Investing (2 yrs)

Career Level

Mid-Senior level

Desired Salary

$25,000 - $40,000

Education Level

Doctoral Degree (e.g. M.D., Juris, etc)

Job Posted: 29 Jul 2023
Expires: 12 Sep 2023