Trần Công photo

Trần Công

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Tôi đang thực hiện xây dựng một doanh nghiệp bất động sản tại Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp tôi có tên gọi là 38 LAND với các dịch vụ tư vấn bất động sản hàng đầu Việt Nam. Rất mong được hỗ trợ các bạn mọi thời điểm để kết nối cùng nhau phát triển tốt hơn. Về cả công việc và cuộc sống.

Industry Experience

  • Boutique Sales
  • Building Code
  • Digital Marketing

Personal Interests

  • Arts
  • Blogging
  • Business