Sacha Inchi photo

Sacha Inchi

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

Sachainchi.vn là website chia sẻ kinh nghiệm cải thiện vóc dáng, giảm cân, tăng chiều cao hiệu quả. Đây là website được lập ra bởi Trần Nguyễn Hoa Linh - chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tăng chiều cao #sachainchi #tangchieucao #hoalinh

Industry Experience

  • Tight Covers. Architectural Membranes
  • ‎Journalist
  • 3D Architectural Visualization

Personal Interests

  • Health & Fitness
  • Movies
  • Music