Ngày Đặc Biệt photo

Ngày Đặc Biệt

Networker
Viet Nam

My Networking Pitch

"Ngaydacbiet.com - Tổng hợp những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày lễ âm lịch, dương lịch, ngày tốt. Lịch vạn niên & xem ngày tốt xấu, ngày hoàng đạo, xem tử vi online, tử vi trọn đời. Address: Số 12, Ngõ 123 Trung Kính, Hà Nội MREID: /m/03gkl Email: [email protected] Website: https://ngaydacbiet.com #letinhnhan #ngaynhagiaovietnam #ngaycuame #ngaycuacha #ngayquoctephunu #ngaygiadinhvietnam #ngaythaythuocvietnam #ngaythanhlapquandoinhandanvietnam #ngaydoanhnhanvietnam #ngayphunuvietnam

Industry Experience

  • Audiologist
  • ‎Journalist
  • 3D Architectural Visualization
  • 3D Character Animation
  • Actor - Voice Talent German
  • Advertising - Television

Personal Interests

  • Arts